Make your own free website on Tripod.com
หอวัฒนธรรมนิทัศน์ วัดศรีโคมคำ อ.เมือง จ.พะเยา

 

คลิ๊กที่รูปภาพเพื่อดูภาพขยายใหญ่

             ปีพุทธศักราช 2546 เกิดกบฎเงี้ยว (ไทยใหญ่) เข้าปล้นหัวเมืองฝ่ายเหนือหลายแห่งรวมทั้งพะเยาด้วย ส่วนกลางและเจ้าเมืองลำปาง ได้ส่งกองกำลังทหารมาปราบ เมื่อปราบสำเร็จ เจ้าเมืองพะเยา ได้เกณฑ์ข้าราชการชาวบ้าน มาช่วยกันสร้างกำแพงเมืองขึ้นมาใหม่ โดยให้เอาอิฐจากวัดร้างต่าง ๆ มาสร้างให้ทันกาล
          ด้วยเหตุนี้ พะเยาจึงเต็มไปด้ยซากโบราณสถาน และโบราณวัตถุมากมาย ไม่ว่าจะเป็นพระพุทธรูปหินทรายมากกว่าหมื่นชิ้น ช่างแกะสลักหินทราย ฐานอุโบสถหินทรายเป็นต้น และที่สำคัญคือศอลาจารึกของเมืองพะเยา มีจำนวนมากถึง 102 หลัก จากสภาพการเป็นเมืองท่า การปรากฎชื่อในตำนาน ใบลาน ปั๊บสา ศิราจารึก และบันทึกประวัติศาสตร์มทั่วไป จึงทำให้ผู้ที่ศึกษาและนักวิชาการหลายสถาบัน เดินทางไปหาข้อมมูลจากบุคคลเก่าแก่ของเมืองพะเยา โดยเฉพาะพระธรรมวิมลโมลี และการมาขอข้อมูลจากนักวิชาการ ทั้งส่วนกลางและส่วนท้องถิ่น จึงทำให้พระธรรมวิมลโมลี ซึ่งขณะนั้น (พ.ศ. 2507) ดำรงสมณศักดิ์เป็น พระโสภณธรรมมุณี เจ้าคณะอำเภอเมืองพะเยา เริ่มเก็บรวบรวมวัตถุโบราณและศึกษาตำนานประวัติท้องถิ่นอย่างจริงจัง จนเป็นที่มาของการเก็บรวบรวมโบราณวัตถุ ที่จะนำมาแสดงในหอวัฒนธรรมนิทัศน์ วัดศรีโคมคำ ขณะนี้
             มีอะไรในหอวัฒนธรรมนิทัศน์
     
 อาจกล่าวได้ว่าหอวัฒนธรรมนิทัศน์ วัดศรีโคมคำ มีส่วนประกอบใหญ่อยู่ 4 ส่วนคือ
ส่วนที่ 1. ตัวอาคารหอวัฒนธรรมนิทัศน์ ซึ่งออกแบบดดย คุณไพบูลย์ ผลมาก สถาปนิกกรมศิลปากร เป็นรูปทรงล้านนาประยุกต์ สูงสองชั้น พื้นที่จัดแดสงจำนวน 2,000 ตารางเมตร ประกอบด้วยส่วนที่จัดแสดง 8 ส่วน (สี่ห้อง) ห้องเก็บของ 3 ห้อง ห้องรับเสด็จ 1 ห้อง ห้องเจ้าหน้าที่ 2 ห้อง ที่จัดแสดงนิทรรศการ 1 แห่ง ส่วนหย่อม 1 แห่ง และลานศิลาจารึก 1 แห่ง ทิศตะวันตกของอาคารติดกับกว็านพะเยา บริเวณทั้งหมดประมาณ 5 ไร่ ตัวอาคารได้ใช้งบประมาณในการก่อสร้าง 1,480,000 บาท ซึ่งเป็นเงินที่ได้รับจากการบริจาคให้วัดศรีโคมคำ
ส่วนที่ 2. คือส่วนที่จัดนิทรรศการถาวร และตกแต่งภายในประกอบด้วย ส่วนที่จัดแสดงอยู่ 8 ส่วนได้แก่

หน้าผ่านมา  หน้าต่อไป

ศูนย์แสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ฯอำเภอเมืองพะเยา "ชาวบ้านดอทคอม" www.jaoban.com"
E-Mail: MuangPhaya@hotmail.com