Make your own free website on Tripod.com
การศึกษาดูงานของ นศ.พยาบาล
วิยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีย์พะเยา จังหวัดพะเยา
เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2545
ณ ศูนย์แสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์อำเภอเมืองพะเยา อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา
 กลับหน้าแรก        อย่า..เพิ่งเบื่อ..เชิญชมภาพกิจกรรมหน้าต่อไป     
ศูนย์แสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ฯอำเภอเมืองพะเยา "ชาวบ้านดอทคอม" www.jaoban.com"
E-Mail: admin@jaoban.com