Make your own free website on Tripod.com

การศึกษาดูงานของ นศ.พยาบาล
วิยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีย์พะเยา จังหวัดพะเยา
เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2545
ณ ศูนย์แสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์อำเภอเมืองพะเยา อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา

      ยินดีต้อนรับยิ่ง
        
ด้วยคณะอาจารย์ (นำโดยอาจารย์ดลนภา) และนักศึกษาพยาบาล ปีที่ 4 ของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีย์พะเยา จังหวัดพะเยา จำนวนประมาณ 30 คน ได้มีโอกาสให้เกียรติมาเยี่ยมเยียน กิจกรรมการดำเนินงานของ " ศูนย์แสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์อำเภอเมืองพะเยา "


   " การพัฒนาชุมชน "
เป็นงานที่ยากลำบาก ที่นักพัฒนาจะต้องใช้ความพยายามเป็นอย่างยิ่ง ถึงจะประสบผลสำเร็จ หัวใจของงานพัฒนาชุมชน คือ " การสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน " ในการร่วมคิด, ร่วมวิเคราะห์ปัญหา, ร่วมวางแผน, ร่วมปฏิบัติการ , ร่วมการติดตามประเมินผล และร่วมการดูแลรักษาและเป็นเจ้าของร่วมกัน

              ทางศูนย์แสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์อำเภอเมืองพะเยา ซึ่งมี คุณสมพรรณ งานดี เป็นประธานศูนย์ผลิตภัณฑ์ ฯ ฝากมาทางเว็บจาวบ้านดอทคอม http://www.jaoban.com ขอขอบคุณคณะจารย์ และนักศึกษาที่น่ารักทุกท่านมา ณ โอกาสนี้ด้วย โอกาสหน้าหากทางวิทยาลัยพยาบาลฯ ต้องการจะให้ทางศูนย์ฯรับใช้ ช่วยแจ้งด้วย ทางเรายินดีให้ความร่วมมือ

           และท้ายสุดนี้ทางจาวบ้านดอทคอม ไม่มีอะไรจะตอบแทน นอกจากภาพของน้อง ๆ พยาบาลที่น่ารักทุกคนมาฝาก

   เชิญชมภาพกิจกรรมหน้าต่อไป

เชิญคลิกที่รูปภาพ เพื่อดูภาพขยายใหญ่
ศูนย์แสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ฯอำเภอเมืองพะเยา "ชาวบ้านดอทคอม" www.jaoban.com"
E-Mail: admin@jaoban.com