Make your own free website on Tripod.com
หอวัฒนธรรมนิทัศน์ วัดศรีโคมคำ อ.เมือง จ.พะเยา

หอวัฒนธรรมนิทัศน์ วัดศรีโคมคำ
อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา
เป็นอาคารศิลปล้านนาประยุกต์
ภายในเป็นการจัดนิทรรศการ
ความเป็นเมืองพะเยา
โดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
สยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชทานทรงเปิด
เมื่อวันที่ 18 มกราคม พ.ศ.2539

หอวัฒนธรรมนิทัศน์ วัดศรีโคมคำ
อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000
โทร. 0-5441-0058-9
เปิดทำการ 09.00-16.00 น.
หยุดวันจันทร์ - อังคารคลิ๊กที่รูปภาพเพื่อดูภาพขยายใหญ่

              ประวัติการจัดตั้ง
        
หอวัฒนธรรมนิทัศน์ วัดศรีโคมคำ บุคคลสำคัญผู้ที่ทำให้เกิดหอวัฒนธรรมนิทัศน์ฯ ขึ้นนั้น คือ พระธรรมวิมลโมลี รองเจ้าคณะภาค 6 เจ้าอาวาสวัดศรีโคมคำ ซึ่งท่านไม่ได้มีความคิดมาก่อนว่า จะเป็น " หอวัฒนธรรมนิทัศน์ " อย่างที่เห็น เบื้องต้นท่านต้องการจะสร้างอาคารเก็บโบราณวัตถุของท่าน ที่ท่านอุตส่าห์เก็บไว้นานกว่า 40 ปี หรือถ้าเป็นไปได้ ท่านอยากจะสร้างเป็นพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติประจำจังหวัดพะเยา เพียงเท่านั้น พอจะสังเกตุได้จากการใช้ความพยายามเสนอโครงการสร้างพิพิธภัณฑ์ ผ่านไปกรมศิลปากรหลายครั้ง หลายหน จนครั้งสุดท้าย นายมงคล บุญวงศ์ รองอธิบดีกรมศิลปากร ย้ายมารับตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ จึงได้นำโครงการสร้างพิพิธภัณฑ์ ของพระธรรมวิมลโมลีติดตามมาด้วย พร้อมกับมาประยุกต์เข้ากับการจัดหอไทยนิทัศน์ของส่วนไทยนิทัศน์ ซึ่ง ดร.ศสิธารา พิชัยชาญณรงค์ ผู้อำนวยการส่วนไทนนิทัศน์กำลังจัดทำอยู่พอดี
             จากนั้นทุกฝ่ายจึงเห็นพ้องต้องกันว่า ที่จังหวัดพะเยาน่าจะจัดเป็นรูปแบบ " หอวัฒนธรรมนิทัศน์ " โดยได้เรริ่มต้นจากการศึกษาค้นคว้างานของ พระธรรมวิมลโมลี เป็นอันดับแรก ซึ่งในส่วนนี้ไม่เป็นเรื่องยากในการศึกษา เพราะท่านได้ทำการศึกษา และเก็บรวบรวมวัตถุโบราณที่ท่านจะนำเสนออยู่ก่อนแล้ว ในเรื่องที่จะต้องค้นหาต่อไปคือ เรื่องของวิถีชีวิต และภูมิปัญญาของชาวบ้านของคนเมืองพะเยา ซึ่งในเรื่องนี้ไม่มีใครได้ศึกษากันอย่างจริงจัง จึงทำให้เกิดการสัมมนาเรื่องนี้ขึ้น ในวันที่ 5-6 กุมภาพันธ์ 2537 ณ อุโบสถกลางน้ำ วัดศรีโคมคำ โดยได้เชิญนักวิชาการทั้งส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค จากสถาบันทางการศึกษา ตลอดจนถึงปราชญ์ท้องถิ่น เข้าระดมสมองเป็นการใหญ่ และผลก็คือการได้ข้อมูลที่เป็นรูปธรรมระดับหนึ่ง    

 

 

   หน้าต่อไป

ศูนย์แสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ฯอำเภอเมืองพะเยา "ชาวบ้านดอทคอม" www.jaoban.com"
E-Mail: MuangPhaya@hotmail.com