Make your own free website on Tripod.com
หอวัฒนธรรมนิทัศน์ วัดศรีโคมคำ อ.เมือง จ.พะเยา


               ดังนั้น หอวัฒนธรรมนิทัศน์ ที่ได้จัดตั้งขึ้นมานี้ นับว่าเป็นสิ่งที่น่ายินดีเป็นอย่างยิ่ง ของวงการสืบสานทางวัฒนธรรม นั่นคือ
              ประการแรก ผู้ก่อตั้งหอวัฒนธรรมนิทัศน์ ทุกฝ่ายจะต้องศึกษาความเป็นมา วิถีชีวิต และวัฒนธรรมดั้งเดิมของตนเองเสียก่อน จากนั้นจึงจะจับจุดเด่นของวัฒนธรรมนั้นมานำเสนอภายในหอวัฒนธรรมนิทัศน์

             ประการที่สอง การสร้างหอวัฒนธรรมนิทัศน์ จะต้องเป็นงานที่ได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายไม่ว่าจะเป็นภาคราชการ และภาคเอกชน ในส่วนราชการนั้นผู้ก่อตั้งจะต้องประสานงานกับจังหวัดทั้งในด้านการจัดหาทุน และอำนวยความสะดวกในการจัดหาข้อมูล ในส่วนของภาคเอกชนจะต้องติดต่อ ประสานงานให้เข้ามามีส่วนร่วมทั้งในด้านทุน และข้อมูลบางส่วนด้วยเหมือนกัน แต่สิ่งที่ขาดไม่ได้เลยนั้นคือ นักวิชาการทั้งส่วนกลาง และส่วนท้องถิ่นตลอดจนถึงปราชญ์ชาวบ้าน จึงนับได้ว่าาหอวัฒนธรรนิทัศน์เป็นของทุกคน ทุก ๆ คนมีส่วนร่วมในการสร้างผลงานอันชมเชยแห่งนี
             จึงขอเชิญชวนทุก ๆ ท่านที่ได้ท่องเที่ยวผ่านมาทางจังหวัดพะเยา ควรหาเวลา และโอกาสเข้ามาเยี่ยมวัฒนธรรม และวิถีชีวิตของบรรพบุรุษของชาวพะเยาในอดีต.....ซึ่งท่านจะได้สัมผัสบรรยากาศแห่งอดีตกาลอย่าง
มิมีวันลืมเลย


หน้าแรก    หน้าผ่านมา 

คลิ๊กที่รูปภาพเพื่อดูภาพขยายใหญ่

 

 

 

 

 

 

ศูนย์แสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ฯอำเภอเมืองพะเยา "ชาวบ้านดอทคอม" www.jaoban.com"
E-Mail: MuangPhaya@hotmail.com